Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Normatif Çoklu Etmen Sistemlerinde Rol Tabanlı Etmenler İçin Politika Tabanlı Bir Erişim Denetimi Yaklaşımı
Author(s) Author #1
Name : Fatih Tekbacak
Org : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country : Turkey
Email : fatihtekbacak__at__iyte.edu.tr

Author #2
Name : Tuğkan Tuğlular
Org : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country : Turkey
Email : tugkantuglular__at__iyte.edu.tr

Author #3
Name : Oğuz Dikenelli
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : oguz.dikenelli__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Çoklu etmen sistemleri, Rol tabanlı erişim denetimi, Politika, Organizasyon, Rol tabanlı etmenler
Abstract Bir çoklu etmen sistemi(ÇES)nin tasarımı sırasında tanımlanan normlar ve politika kuralları farklı eylemler gerçekleştirilirken birbirleriyle çelişebilmektedir. Bu doğrultuda etmenin, sistemin sosyal yapısına uygun bir şekilde işleyişine devam etmesine neden olacak çözümler üretilebilmelidir. Bunun yanında rol tabanlı erişim denetiminin ÇESler üzerinde uygulanabilmesi amacıyla, organizasyonda bulunan bir rol, yaşam döngüsü içerisinde bulunabilmelidir. Bu yaşam döngüsünde bulunan bir rolün erişim denetimi yaklaşımı farklı seviyelerde tanımlanmalı ve bir politika gösterim dili ile belirtilmelidir. Bu çalışmada, rollerin politika tabanlı işleyişi için gerekli mekanizmaların oluşturulması için tanımlanacak rol tabanlı ve organizasyonel çözümler üzerinde durulacaktır.
Topics • Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
• Yazılım Mühendisliği