Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Genetik Algoritma Desteği İçin Bir Java Kütüphanesi : JGAP
Author(s) Author #1
Name : Diyar Saraçoğlu
Org : Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Ensitüsü
Country : Turkey
Email : diyarsaracoglu__at__gmail.com

Author #2
Name : Elem Güzel
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi
Country : Turkey
Email : elemguzel__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords Genetik Algoritmalar, JGAP, Diophantine, TSP
Abstract Genetik algoritmalar evrimsel hesaplama yöntemlerinden biridir. Süreksiz, zamanla değişen problemlerin en uygun çözümlerini bulmada, özellikle arama problemlerinin çözümlerinde ve var olan çözümlerin iyileştirilmesinde etkin bir şekilde kullanılır. Genetik algoritmalar kulllanılarak çözümlerin gerçekleştirilmesinde araç ve kütüphane kullanılması işleri oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada nesne yönelimli bir programlama dili olan Java, ortam bağımsızlığı ve hızlı yazılım geliştirilebilmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Nesne yönelimli bir genetik algoritma kütüphanesi olan JGAP incelenmiş, örnek olarak bir doğrusal Diophantine eşitliği ve bir simetrik gezgin satıcı problemi çözülmüştür.
Topics • Yazılım Mühendisliği
• Yazılım Geliştirme Ortamları