Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Güç Tüketiminin İncelenmesi
Author(s) Author #1
Name : Şafak Durukan Odabaşı
Org : İstanbul Üniversitesi
Country : Turkey
Email : sdurukan__at__istanbul.edu.tr

Author #2
Name : Songül Tozan
Org : İstanbul Üniversitesi
Country : Turkey
Email : songultozan__at__hotmail.com

Other Author(s)
Keywords Kablosuz Algılayıcı Ağlar, güç tüketimi, simülasyon
Abstract İletişim teknolojilerindeki büyük gelişmelerle birlikte, Kablosuz Kişisel İletişim Sistemleri tüm dünyada hızla yayılmakta . Mobil kullanıcılar her an ve her yerden birbirleriyle iletişim kurmayı ve internete ulaşmayı isterler. Bu nedenle, kablosuz ağ servisleri mobil kullanıcılara yer ve zaman kısıtlaması olmayan iletişim olanağı ve kullanıcıların konumları ne olursa olsun bilgiye erişimi sağlamak zorundadır. Kablosuz sensör ağlar yüzlerce, bazen binlerce sensör düğümünden oluşmaktadır. Bu düğümler kısıtlı kaynaklara sahiptir.Kısıtlı enerji kaynağı, sensör düğümlerinde hayati öneme kavuşur. Kablosuz sensör ağların en çok kullanıldığı alanlardan olan askeri uygulamaların yanı sıra çevre ve tıbbi gözlem gibi alanlarda birçok amaca yönelik kullanılmaktadır. Bundan dolayıdır ki dayanıklılık ve uzun yaşam süresi, kablosuz sensör ağların başlıca özelliği haline gelmektedir.
Topics • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar