Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Üniversite Kütüphanelerinin Kayıtlı Olduğu Veritabanlarına Kampus Dışından Erişim
Author(s) Author #1
Name : Erhan AKBAL
Org : Fırat Üniversitesi
Country : Turkey
Email : erhanakbal__at__firat.edu.tr

Author #2
Name : Gürkan KARABATAK
Org : Fırat Üniversitesi
Country : Turkey
Email : gkarabatak__at__firat.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Kütüphane, elektronik veritabanlarına erişim, Proxy ayarları.
Abstract Üniversite kütüphaneleri akademik yönde çalışma yapan kişilerin en çok kullandıkları birimlerden biridir. Kampus içerisindeki personel ve kullanıcılar üniversite kütüphanelerinin abone olduğu elektronik veritabanlarını aktif bir şekilde kullanmakta ve akademik çalışmalarında bu veritabanları önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu nedenle kütüphaneler araştırmacıların ihtiyaç duydukları ve önemli gördükleri elektronik veritabanlarına belirli ücretler karşılığında abone olarak kullanıcılarının kullanımına açmaktadır. Bu kullanım üniversitelerin IP adreslerine bağlı olarak açılmaktadır. Fakat kullanıcılar abone olunan elektronik veritabanlarına üniversite kampüsü dışından da erişim imkanı istemektedir. Çünkü hafta sonu yada kampus içerisinde bulunulmadığında da bu veritabanlarından kullanıcıları faydalandırmak akademik ilerleme ve kullanım özgürlüğü açısından önemli bir imkan olmaktadır. Böyle bir isteği karşılamak için sistem üzerinde yapılacak çeşitli ayarlamalar ile mümkün olmaktadır. Yaptığımız çalışma ile üniversitedeki internet ve elektronik veritabanı kullanıcılarının kampus dışından da istedikleri veritabanlarına ulaşım imkanı sunulmuştur. Bu çalışma maliyetsiz bir şekilde sistemde yapılacak küçük ayarlamalarla yapılabileceği ortaya konmuştur.
Topics • E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
• Internet Servislerinin Çalıştırılması