Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title eFront Öğrenme Yönetim Sistemi
Author(s) Author #1
Name : Yasin ÖZARSLAN
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Country : Turkey
Email : ozarslan__at__gmail.com

Author #2
Name : Özlem OZAN
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Country : Turkey
Email : ozlemozan__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords eFront, Öğrenme Yönetim Sistemi, Değerlendirme, Learning Management System, Evaluation
Abstract E-öğrenme etkinlikleri gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitimin bir parçası olarak günlük hayatımıza yer almakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. Buna paralel olarak öğrenme yönetim sistemlerinin kullanımı ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemlerinden eFront değerlendirecek ve ulusal alan yazına katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Çalışmada literatür taraması yönteminden ve yazarların eFront deneyimlerinden faydalanılmıştır. Yazarlar 2008-2009 öğretim yılı içerisinde vermekte oldukları dersleri web destekli olarak eFront aracılığıyla yürütmüşler ve elde ettikleri kişisel deneyimleri doğrultusunda eFront öğrenme yönetim sistemini değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda eFront öğrenme yönetim sistemi, bünyesinde standart olarak barındırdığı araçlar ve sistemin geleceğine dair öngörülere yer verilecektir.
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
• Açık Kaynak Ders Araçları
• Eğitimin Yönetimi ve Bilişim