Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme ve Örnekler
Author(s) Author #1
Name : Olcay Çetiner
Org : Yıldız Teknik Üniversitesi
Country : Turkey
Email : cetinero__at__yahoo.co.uk

Other Author(s)
Keywords Yapı Bilgi Modelleme, Mimarlık, Tasarım/Yapım
Abstract Bilgisayar ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler en yoğun bilgisayar hizmetlerinin mimariye sunulmasını hızlandırmaktadır. Yapı Bilgi Modelleme?nin projeler üzerinde uygulanması bilgilerin tasarımın gelişiminde öncelik sağlar. İlave detaylar planlamacı, tasarımcı ve inşaatçıların inşaat projelerinin geliştirilme ve uygulama sürecine dâhil olan taraflar arasında daha iyi bilgi koordinasyonu yapmalarına imkân tanımaktadır. Yapı Bilgi Modelleme, inşa sürecinde çok önceden karar alınmasını geliştirmek ve inşaat sonrası değişiklikleri azaltmak için uygulanacak kapsamlı bilgi ve analiz geliştirme çalışmalarını kolaylaştırmaktadır. İyi tasarım bilgi kalitesiyle doğru orantılıdır. İstenilen bilgiye istenilen zamanda, istenilen formatta ve istenilen kapsamda erişim de mevcut bilgi miktarı ve kalitesiyle paraleldir. Dijital kütüphaneler ve projeler oluşturma farklı yapı bilgi kaynaklarına ulaşmayı kolaylaştırdığı için, mimarlık büroları ve eğitim kurumları artık Yapı Bilgi Modelleme teknolojilerini kullanma üzerine daha fazla odaklanmalıdır. Çalışmada, Yapı Bilgi Modelleme konusu incelenerek, örnekler ile Yapı Bilgi Modelleme aktarılmaktadır.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri