Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Uygurcada Biçimbilimsel Belirsizlik
Author(s) Author #1
Name : Murat ORHUN
Org : İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü
Country : Turkey
Email : muratmehmet__at__cs.bilgi.edu.tr

Author #2
Name : A. Cüneyd Tantuğ
Org : İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : tatug__at__itu.edu.tr

Author #3
Name : Esref ADALI
Org : İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : adali__at__itu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Uygurca Biçimbilimsel Belirsizlik, Uygur Dili, Uygurca Bilgisayarlı Çeviri. Biçimbilimsel Belirsizlik Çözümleme.
Abstract Bu bildiride Uygur dili için yapılan biçimbilimsel çalışmalar ve bu çalışmalardaki belirsizlilik durumları elle alınmıştır. Biçimbirimsel çalışmalar doğal dil çalışmalarının en temel ve önemli kısmını oluşturur. Dolaysıyla, biçimbilimsel belirsizliklerin etkileri örnekler ile gösterilmiştir ve Uygur dili olarak, Uygurca sözcüklerdeki belirsizlik oranı hesaplanmıştır. Bu çalışma sadece tek sözcükler üzerinde yapılmıştır. Bitişken sözcükler üzerindeki çalışmalar ise henüz devam etmektedir.
Topics • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme