Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Öncül Parola Denetimi Yöntemiyle Parola Seçim Sistemi: Türkçe Parolalar için Bir Araştırma
Author(s) Author #1
Name : İlker Korkmaz
Org : İzmir Ekonomi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ilker.korkmaz__at__ieu.edu.tr

Author #2
Name : Mehmet Emin Dalkılıç
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : mehmet.emin.dalkilic__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywords öncül parola denetimi, karar ağaçları, zayıf parola
Abstract Parola güvenliğinde amaç, kullanıcıları yönlendirerek sistemde zayıf parolaların kullanımını engellemek ve sistem güvenliğini arttırmaktır. Bu bağlamda, sistemde hazır bulunan bir öncül parola denetim aracı ile, kullanıcının parola seçimi ve parola yenileme işlemleri sırasında seçtiği parolanın anında denetlenmesi ve zayıf olduğu tespit edilen parolaların reddedilmesi mümkündür. Bu çalışmada, karar ağacı modeli yönteminin kullanıldığı öncül bir parola denetim yazılımının (Hyppocrates) Türkçe parolalar için kullanılabilmesi amacıyla yapılan araştırmalar, elde edilen gerçek Türk kullanıcı parolaları ile gerçekleştirilen deneyler ve bu deney sonuçlarının değerlendirmeleri sunulmuştur.
Topics • Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
• Nesne ve birey için Kimlik Yönetimi
• Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri