Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı
Author(s) Author #1
Name : Ömer Deperlioğlu
Org : Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : odeper__at__aku.edu.tr

Author #2
Name : Utku Köse
Org : Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : utkukose__at__aku.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Web 2.0, blog, wiki, podcast, RSS, öğrenme yaşantısı.
Abstract Web 2.0 teknolojileri ve bu teknolojilere bağlı olarak ortaya çıkmış olan yeni web standartları, etkileşim düzeyi yüksek, işbirliği ve paylaşımı ön plana çıkaran, kullanıcı merkezli, yeni bir web dünyasının kurulmasına yol açmışlardır. Günümüz dünyasında, Web 2.0 teknolojilerinin etkileri, yaşamın birçok alanında görülebilmektedir. Eğitim de bu alanlardan birisidir. Bu bildiri, eğitim faaliyetleri kapsamında kendilerine kullanım alanı bulan başlıca Web 2.0 teknolojilerini ve bu teknolojilerin, bir öğrencinin öğrenme yaşantısını nasıl etkileyebileceğini, Web 2.0 teknolojilerinin etkisi altındaki, muhtemel bir öğrenme yaşantısını örnek vererek açıklamayı amaçlamaktadır. Örnek yaşantıdan yola çıkarak, Web 2.0 teknolojilerinden yararlanan bir eğitimcinin, izlediği eğitim stratejisinde meydana gelen değişikliklerin de farkına varmak mümkün olmaktadır.
Topics • Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
• Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
• E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
• Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
• Web Servisleri
• Eğitim Teknolojileri