Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Author(s) Author #1
Name : Ali Hakan IŞIK
Org : Gazi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ahakan__at__gazi.edu.tr

Author #2
Name : Abdulkadir KARACI
Org : Kastamonu Üniversitesi
Country : Turkey
Email : akaraci__at__gazi.edu.tr

Author #3
Name : Osman ÖZKARACA
Org : Gazi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ozkaraca__at__gazi.edu.tr

Author #4
Name : Serdar BİROĞUL
Org : Muğla üniversitesi
Country : Turkey
Email : sbirogul__at__mu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Dimdim, Adobe Connect, Web Tabanlı Uzaktan Eğitim, Senkron Uzaktan Eğitim
Abstract Kişisel bilgisayar ve bilgisayar ağları vasıtasıyla öğrenilen çevrimiçi öğrenme uzaktan eğitimde çokça kullanılan bir yoldur. Web tabanlı eğitim ortamlarında kullanıcılar için senkron(eş zamanlı) ve asenkron(eş zamansız) platform seçenekleri bulunmaktadır. Bu çalışmada senkron eğitimde kullanılan Dimdim ve Adobe Connect ortamları ayrıntılı olarak incelenmiş, güçlü ve zayıf yönleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Topics • Yeni Internet teknolojileri
• E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
• Eğitim Teknolojileri