Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Bilgiye Erişim Sistemlerinde Veri Arama ve Eşleştirme
Author(s) Author #1
Name : özgür can turna
Org : istanbul üniversitesi
Country : Turkey
Email : ozcantur__at__istanbul.edu.tr

Author #2
Name : mehmet erkan yüksel
Org : istanbul üniversitesi
Country : Turkey
Email : eyuksel__at__istanbul.edu.tr

Author #3
Name : mehmet aliİ ertürk
Org : istanbul üniveristesi
Country : Turkey
Email : merturk__at__ogr.iu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords IR, Doküman Doğrusallaştırma, kök bulma, ağırlık verme, eşletirme
Abstract İnternetin bilgiye erişimde sağladığı büyük kolaylıklar beraberinde faydalı bilgiye erişim problemlerini de doğurmuştur. Bu anlamda, bilgiye erişim sistemlerinde doküman arama ve eşleştirme algoritmalarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada yapısal olmayan Türkçe dokümanlar için bir arama ve eşleştirme algoritması sunulmuştur. Bu makalede, doküman doğrusallaştırma (document linearization), kök bulma (stemming), ağırlık verme (weighting) ve kosinüs benzerliği (cosine similarity) teknikleri dokümanların karşılaştırılmasında ve eşleştirilmesinde kullanılmıştır.
Topics • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
• Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
• E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
• Yazılım Geliştirme Ortamları
• Veri Tabanı ve Yönetimi
• İnternet'te Türkçe kullanımı ve İçerik