Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması
Author(s) Author #1
Name : Alper Özpınar
Org : İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : aozpinar__at__iticu.edu.tr

Author #2
Name : Ebru Kazasker
Org : İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : ebrukazasker__at__gmail.com

Author #3
Name : Özgün Öz
Org : İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : ozgn1604__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords Elektronik Plaka, RFID, Trafik Denetim ve Yönetimi, Ücretlendirme ve Tarife Sistemleri
Abstract Ulaştırma alanındaki gelişmeler kıtaları, şehirleri ve sınırları insanoğlunun ticari ve sosyal alanda yakınlaşmasını sağlasa da, özellikle büyük şehirlerde ev-iş, iş-ev arasındaki ve iş yerleri arasındaki nakliye için kullanılmakta olan kara trafiğini gittikçe verimsiz bir hala getirmiştir. Özellikle trafikteki araç sayısında yaşanan artışı mevcut yolların durumu ve yeni yapılan yollar, toplu taşıma sistemleri ile karşılamak mümkün görünmemektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar da sadece fiziki olarak yolların kapasiteleri ve kısmı olarak trafik lambaları yönetim, kamera sistemleri ve trafik polisleri ile de denetim yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada büyük şehirler ve otoyollar için elektronik plaka ile trafik denetimi ve yönetimi yapılabilmesi için RFID ile Elektronik Plaka uygulaması ele alınmıştır. Çalışmada RFID ve uygun frekansın seçimi, uygulama bölgeleri ve alanları, diğer sistemler ile entegrasyon ve sistemin işlemesi için gerekli ödeme fonksiyonları tanımlanmıştır. Çalışmada trafik probleminin en yoğun ve çeşitli olduğu İstanbul ili pilot bölge olarak alınmıştır.
Topics • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
• E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimler
• Nesne ve birey için Kimlik Yönetimi