Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Reichenbach ve Allen Zaman Mantığı ile TimeML
Author(s) Author #1
Name : Şadi Evren ŞEKER
Org : Yıldız Teknik Üniversitesi
Country : Turkey
Email : academic__at__sadievrenseker.com

Author #2
Name : Banu DİRİ
Org : Yıldız Teknik Üniversitesi
Country : Turkey
Email : banu__at__ce.yildiz.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Reichenbach, Allen Zamansal Mantığı, TimeML
Abstract Bu çalışma kapsamında Allen zaman mantığını (AZM) kullanarak TimeML işaretleme dilinin nasıl metinlerdeki zamanları işaretlediği açıklanmıştır. Ayrıca, TimeML işaretleme dilinin, metinlerde bulunan olayların zamanlarını nasıl sıraladığı ve sıralanan bu olaylar üzerinde nasıl işlem yapıldığı incelenmiştir. Son olarak XML üzerine inşa edilen TimeML dili kullanılarak İnternet üzerindeki kaynakların zamansal analizlerinin yapılması, sıralanması ve zaman bilgisine göre aratılması imkanı tartışılmıştır.
Topics • Semantik Web ve Xml