Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Çok Etmenli Sistemlerde Yük Dengeleme ve Yük Paylaşımı
Author(s) Author #1
Name : İlksen ÖZCAN
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ilksenozcan__at__gmail.com

Author #2
Name : Şebnem BORA
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : sebnem.bora__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Çok Etmenli Sistem, Yük Dengeleme ,Yük Paylaşımı, Yük Dengeleme Politikaları
Abstract Bu çalışmada dağıtık sistemlerde uygulanan yük dengeleme ve yük paylaşımı yöntemleri , yük dağıtım algoritmaları ve yük dağıtım algoritmalarının temel bileşenlerinden bahsedilmiştir. Çok etmenli sistemler de dağıtık sistemler gibi istenen işi yerine getirmek için bir veya daha fazla makinede çalışırlar. Bundan kaynaklanan yük dağılım eşitsizliklerini gidermek amacıyla bu zamana kadar etmen aktarımı , rol atanması ve görev dağıtımı yöntemlerinden birisi kullanılmıştır. Bu makalede , bu yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar ve bu yöntemlerin birleştirildiği bir yaklaşımdan bahsedilmiştir.
Topics • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme