Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Öğretim Teknolojileri: Tanımı ve Tarihsel Gelişimine Yeniden Bakmak
Author(s) Author #1
Name : Arzu HANCI KARADEMİRCİ
Org :
Country : Turkey
Email : ahanci__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords öğretim teknolojileri, eğitim teknolojileri, tarihsel gelişim ve değişim
Abstract Bu çalışmanın amacı, öğretim teknolojileri alanının tanımı ve tarihsel zaman çizelgesi ile ilgili bir alanyazın yansımasını gerçekleştirmektir. Ayrıca, alandaki yavaş ilerlemenin arkasındaki nedenler ile bu yavaş değişimin geliştirilip geliştirilemeyeceği hakkında, yapılan alanyazın taramasının ışığında bir tartışma sunulacaktır.
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim