Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Türkiye'de Yaşamboyu Öğrenme
Author(s) Author #1
Name : Cengiz Hakan AYDIN
Org : Anadolu Üniversitesi
Country : Turkey
Email : chaydin__at__anadolu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Yaşamboyu öğrenme, yapılandırılmış öğretim, yarı-yapılandırılmış öğrenme, yapılandırılmamış öğrenme
Abstract Yaşamboyu öğrenme, bireylerin yapılandırılmış (formal) öğretim süreçlerini tamamladıktan bir süre sonra ya da bu öğretim süreci içindeyken kendilerini öğretim gördükleri alanda ya da bir başka alanda geliştirmek amacıyla yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış (informal) ya da yapılandırılmamış (non-formal) öğrenme ortamlarına katılmalarıyla gerçekleşen öğrenme etkinlikleridir. Uzmanlık alanlarının çeşitlenmesine ve değişmesine bağlı olarak tüm dünyada nitelikli insan kaynağı gereksinimi hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Özellikle insan kaynağı hızla yaşlanan ülkeler kıt insan kaynaklarından daha verimli yararlanabilmek için bireylerin kendi alanlarlarında bilgi ve becerilerini güncellemeleri ya da öğretim gördükleri alanların dışında farklı alanlarda bilgi ve beceriler kazanmaları yönündeki girişimleri desteklemeye ve teşvik etmeye başlamışlardır. Bolonya?da ortaya konan, genel olarak Bolonya Süreci adı alan ve ülkemiz üniversiteleri de doğrudan etkileyen süreçte yaşamboyu öğrenme tüm Avrupa çapında üniversitelerin temel sorumluluklarından biri olarak ortaya konmuştur. İzleme çalışmaları sonuçlarına göre Türkiye, Bolonya Süreci bağlamında en az yaşamboyu öğrenme alanında gelişim göstermiştir. Bu sunu ve ilgili bildiride öncelikle yaşamboyu öğrenmenin küresel ekonomi içindeki önemi vurgulanacak, sonra ülkemizdeki geniş kapsamlı, sürdürülebilir yaşambıyu öğrenme uygulamaları tanıtılacak, daha sonra ülkemizin yaşamboyu öğrenme alanında istenen düzeyde gelişim gösterememesinin nedenleri tartışılacak ve son olarak bu alanda daha hızlı gelişim gösterebilmek için yapılması gerekenlere yönelik öneriler sunulacaktır. Bu çalışma bir tür derleme (review) ile birlikte görüş bildirme (opinion paper) niteliğindedir ve temel amacı yaşamboyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmaktır.
Topics • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
• Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
• E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
• Eğitim Teknolojileri