Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title 3- Boyutlu Sanal Üniversite Oryantasyon Ortamının Geliştirilmesi
Author(s) Author #1
Name : Hakan TUZUN
Org : Hacettepe Universitesi
Country : Turkey
Email : htuzun__at__hacettepe.edu.tr

Author #2
Name : Fatih ÖZDİNÇ
Org : Hacettepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ozdinc__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywords 3-boyutlu sanal ortam, çok kullanıcı sanal ortam, oryantasyon
Abstract Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin öğrenci ihtiyaçları ve çevre şartları doğrultusunda hazırlanması önemlidir. Öğrencilerin çevreye ve okula alışma sürecinde öğrenciler için bireyselleştirilmiş onların ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetlere ihtiyaç vardır. Üniversitelerde ders dönemi başlamadan verilen oryantasyon hizmetleri öğrencilerin yeni başlayacağı okula, üniversiteye çabuk uyum sağlaması açısından öğrencilerin üniversite yaşamındaki ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Oryantasyon hizmetinin amacı, öğrencileri yeni bir ortama, yeni bir duruma alıştırmaktır. Ülkemizde az sayıda üniversite tarafından sağlanan oryantasyon hizmetleri öğrencilere zaman ve mekan bağımsızlığı tanımadın için oryantasyon hizmetlerinin verilmesinde yeni açılımlara ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE), Quest Atlantis sanal ortamında 3-boyutlu modellenerek, okula yeni başlayacak öğrencilerin bölüme alışmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışmada 3-boyutlu sanal oryantasyonu geliştirme süreci anlatılmıştır.
Topics • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
• Üniversite Bilişim Sistemleri
• Eğitim Teknolojileri