Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Paralel Hesaplama Eğitimi
Author(s) Author #1
Name : H Askin Erdem
Org : DPU
Country : Turkey
Email : haerdem__at__dpu.edu.tr

Author #2
Name : M Akcay
Org : DPU
Country : Turkey
Email : makcay__at__dpu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Paralel hesaplama, MPI, paralel programlama arac ve kutuphaneleri, MPI, Matlab Paralel Toolbox
Abstract Bu çalışmada temel olarak paralel hesaplama konusu üzerinde çalışılmıştır Paralel hesaplamanın avantajları ve dezavantajları açıklanmıştır.Paralel hesaplamada amaç, problemlerin küçük iş bölümlerine ayrılması ve bunların aynı zaman aralıklarında hesaplanıp sonucun bir noktada (ana bilgisayar) birleştirilerek işlemlerin daha kısa sürede, daha hızlı ve daha etkin bir şekilde yapılabilmesi sağlanır. Ayrıca paralel hesaplamada kütüphaneler, paralel hesaplama sistemleri, paralel hesaplamada performans, uygulamalar gibi konular da bu çalışmada incelenmiştir.Paralel hesaplama programla gerçeklenmek isteniyorsa çeşitli kütüphaneler (MPI gibi) veya Matlab Paralel ToolBox kullanılarak paralel hesaplamalar ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Topics • Eğitim Teknolojileri
• Yüksek Başarım Bilişimi