Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title TIP BİLİŞİMİNDE MOBİLİTE UYGULAMALARI
Author(s) Author #1
Name : Bilal AK
Org : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country : Turkey
Email : bilal.ak__at__hotmail.com

Other Author(s)
Keywords Tıp bilişimi,sağlıkta mobilite, tele-tıp, Mobil Klinik Asistanı
Abstract 1960 yılında hastanelerde bilgisayar kullanımına başlanıldığından itibaren hekimlerin,hemşirelerin ,sağlık ve hastane yöneticilerinin ve diğer sağlık profesyonellerinin rolleri , kesin olarak değişmeye başlamıştır. İlk başlarda sağlık kuruluşlarının muhasebe,alacakların takibi,personel işleri,stok kontrol,hasta kabul,hastalara randevu verme gibi konularda kullanılan bilişlim sistemleri 1970?li yıllardan itibaren tıbbi karar destek sistemlerini ön plana almıştır. Bu dönemlerde dünya?da bilgisayar mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde programlar gelişirken sağlık alanında da tıp fakülteleri,hastane yönetimi ve sağlık idaresi programlarında bilişim ve tıp bilişimi alanında dersler verilmeye başlanılmıştır. İnternetin sağlık alanına kullanıma girmesi ve tele-tıp uygulamalarının yaygınlaşması yanında ,hastanelerde hekimlerin bilgisayara dirençlerine rağmen Türkiye?deki sağlık kuruluşları ve hastanelerde de bilgisayar kullanımı ve sağlık bilgi sistemleri gittikçe yaygınlaşmakta ve gelişmektedir.Tıbbi teknolojilerin gelişimine paralel olarak sağlık bilişimi teknolojileri de gelişmektedir. Son yıllarda sağlık bilişimi alanında mobilite teknolojileri ve uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Sağlıkta mobilite uygulamalarında bilhassa MCA (Mobil Klinik Asistanı) kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Uygulamaları verimliliği artıran, sağlık kuruluşlarına, sağlık ve hastane idarecilerine,hekim ve hemşirelere büyük kolaylıklar,zaman tasarrufları,finansal kazançlar ve mekan faydası sağlamaktadır. Bu nedenle bu bildiride ülkemiz sağlık sektörü içinde önemli bir ihtiyaç olarak görülen mobilite teknolojileri ve uygulamaları konusu ele alınacaktır.
Topics • İnternet ve Medikal Bilişim