Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title İnşaat Sektörü'ndeki firmalarda e-ticaret yaklaşımı
Author(s) Author #1
Name : Şura Arslan
Org : Beykent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : shuraarslan__at__gmail.com

Author #2
Name : İrem Demir
Org : Beykent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : iremdemir__at__hotmail.co.uk

Author #3
Name : Mehmet Soner Mumoğullarında
Org : Beykent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : soner_01gs__at__hotmail.com

Author #4
Name : Ezgi Gökhan
Org : Beykent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ezgigokhan__at__hotmail.com

Author #5
Name : Ümit Işıkdağ
Org : Beykent Üniversitesi
Country :
Email : uisikdag__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords E-ticaret, İnşaat, Bilişim, Strateji
Abstract İnşaat sektörü'nde yer alan küçük, orta ve büyük ölçekli organizasyonlar özellikle e-temin konusu başta olmak üzere farklı elektronik ticaret uygulamalarından yararlanmaya başlamıştır. Ancak gerek tedarikçi firmalarda gerekse ürünün son kullanıcıları olan ve inşaat sürecinde yer alan kuruluşlarda, elektronik kanallardan arz ve elektronik temin yöntemlerine ait kurumsal stratejilere bağlı yaklaşımlar geliştirmek konusunda yoğun bir araştırma aktivitesi gözlenmemektedir.Bu bağlamda, çalışmamızda dünyada inşaat sektöründe yer alan ve sektöre ürün sağlayan kuruluşlarda e-ticaret yaklaşımlarının değerlendirmesi yapılmıştır.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri