Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title KATSAYILARI, ÖZELLİKLİ BANT MATRİS OLAN DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ALGORİTMA
Author(s) Author #1
Name : Mustafa Halûk SARAÇOĞLU
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : mhsaracoglu__at__ogu.edu.tr

Author #2
Name : Mehmet Tevfik BAYER
Org : Dumlupınar Üniversitesi
Country : Turkey
Email :

Other Author(s)
Keywords Lineer Denklem Takımı, Bant Matris, Sonlu Farklar Metodu.
Abstract Sonlu elemanlar, sonlu farklar gibi metotlar kullanılarak yapılan analizlerde matris boyutları bilgisayar kapasitelerinin üzerinde olabilmektedir. Bu durumda lineer denklem takımlarının çözümü mümkün olamamaktadır. Bazı özel problemlerde matrisler bant matris olarak oluşmaktadır. Bu özellik kullanılarak bu problemlere ait lineer denklem takımlarının çözümü mümkündür. Bu çalışmada alt matrisleri de bant özellikte olan matrislerin özelliğinden faydalanılarak bu tür lineer denklem takımlarının çözümü için bir algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma kullanılarak çok büyük boyutlardaki matrislerin sıkıştırılarak bilgisayarda oluşturulması ile lineer denklem takımlarının çözümü mümkün olmaktadır. Geliştirilen bu program yardımıyla dört milyondan fazla bilinmeyeninin çözüldüğü uygulamalar yapılmıştır.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri