Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Kurumsal Kimlik Yönetiminde Güncel Sorunlar
Author(s) Author #1
Name : Ayhan Alkan
Org : Sun Microsystems
Country : Turkey
Email : ayhan.alkan__at__sun.com

Author #2
Name : Melih Kırlıdoğ
Org : Marmara Üniversitesi
Country : Turkey
Email : melihk__at__marmara.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Kimlik Denetimi, Yetkilendirme, Bilişim Güvenliği
Abstract Kurumsal bilişim altyapılarının gittikçe karmaşıklaşması ve kurumların iş ortaklarına, müşterilerine sundukları çevrim-içi (on-line) servislerin gitttikçe çeşitlenmesi, sayısal ortamda oluşan sanal kimliklerin hızla birikmesi, değişik sistemlere dağılan bu kimliklerin tutarlılığının korunması ve güvenlik açıkları yaratma riski doğurması sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Kurumlar, sistem/uygulama yöneticilerinin yükünü hafifletmek, kimlik yönetim maliyetlerini düşürmek, güvenlik risklerini azaltmak, hizmet kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini artırmak, kimlik yönetim süreçlerini iş süreçlerine entegre etmek için son on yılda hızla kimlik yönetim sistemleri kurmaya yöneldiler. Bu makalede, alan deneyimlerimizden de yararlanarak, kurumsal kimlik yönetimine geçişte yaşanan sorunlar, izlenen stratejiler ve elde edilen kazanımlar üzerinde durulacak ve Türkiye?deki bir uygulama anlatılacaktır.
Topics • Kurumsal İnternet Politikaları
• Nesne ve birey için Kimlik Yönetimi