Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title GOOGLE MAP API TEKNOLOJİSİ İLE WEB HARİTA UYGULAMALARI
Author(s) Author #1
Name : İbrahim Öztuğ Bildirici
Org : Selçuk Üniversitesi
Country : Turkey
Email : bildirici__at__selcuk.edu.tr

Author #2
Name : Sevgi Böge
Org : Selçuk Üniversitesi
Country : Turkey
Email : sevgiboge__at__hotmail.com

Other Author(s)
Keywords Web Harita Tasarımı, Web Kartografya, GoogleMap API, Mashup, Javascript
Abstract İnternette bilgi paylaşımı ve teknik olanaklarda yaşanan hızlı gelişme ile gelinen nokta 2004 yılından beri Web 2.0 olarak adlandırılmaktadır. Mekansal bilgi ve veri paylaşımı da Web 2.0?ın temelini oluşturan önemli bileşenlerden biridir. Bu kapsamda öne çıkan İnternet tabanlı GoogleEarth ve GoogleMaps yazılım ve teknolojileri çok geniş kapsamda mekânsal veri paylaşımını sağlamaktadır. GoogleMaps API ise GoogleMaps altyapısı üzerinde Javascript dili ile web sitesi tasarımcılarının kendi sitelerine dinamik haritalar eklemelerine olanak sağlamaktadır. Javascript bir betik dili olup, program kodu derlenmez, kullanıcı bilgisayarının tarayıcısı tarafından yürütülür. Bu şekilde oluşturulan haritalar dinamik nitelikli olup GoogleMaps verilerini ve kullanıcı tarafından eklenen mekânsal verileri içerir. GoogleMaps hem harita, hem uydu görüntüsü hem de harita görüntü kombinasyonu (fotoharita) görüntüleyebilir. Yeni eklenen bir seçenek ise fiziki haritadır. Fiziki harita görünümü, harita görünümüne göre daha fazla genelleştirilmiş iki boyutlu detay ve renkli arazi rölyefi (gölgelendirme) içermektedir. GoogleMaps haritalarının projeksiyonu Merkator Projeksiyonu, datumu ise WGS84?tür. Yazılım ve veri kullanım ücreti ödenmesi gerekmeyen bu teknoloji ile web haritalarının kolayca ve düşük maliyetli olarak oluşturulması mümkündür. İnternet ortamında web sitelerinde bu tür haritalar giderek yaygınlaşmaktadır. Uygulamalar genel olarak adres tarifi üzerinde yoğunlaşmakta olup, özellikle otel rezervasyon sitelerinde, çok yaygın bir kullanım söz konusudur. Verilerin güncelliği ve güvenilirliği ise ülkeden ülkeye değişmektedir. Google için veri sağlayan bir şirket olan ülkelerde veriler genelde daha doğru ve güvenilirdir. Veri sağlayıcı olmayan ülkelerde ise veriler isteyen gönüllüler tarafından sağlanmaktadır. Bu şekilde yanlış bilgilerin sisteme eklenmesi de mümkün olmaktadır. Ülkemiz açısından bakacak olursak Google?ın veri sağlayıcısı Başarsoft olup, veriler yalnızca bu şirket tarafından sağlanmaktadır. Verilerin kapsamı veri sağlayıcı olan ülkelerde de ülkeden ülkeye değişmektedir. ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde adres bulmak, en kısa yol analizi yapmak uzun süreden beri mümkün iken bu olanaklar ülkemizde yeni yeni kullanıma sunulmaya başlanmıştır. Trafik yoğunluğu gibi daha özel veriler ise yalnızca belli ülkelerde sağlanmaktadır. Bu çalışmada GoogleMaps API teknolojisi tanıtılarak, web harita uygulamaları ele alınmaktadır. Konya ve Selçuk Üniversitesi Yerleşkesinde yapılan uygulamalar yalnızca GoogleMaps verilerini değil, kullanıcılar tarafından eklenen noktasal, çizgisel ve alansal verilerin de sunumunu yapan özelleştirilmiş haritaları içermektedir. Bu haritalara sonradan eklenen veriler altlık verilerle uyum içinde görselleştirilmiş, bu verilere özgü lejant eklenmiş, yeni eklenen objelere açılır pencereler tanımlanarak bu objeler hakkında açıklamalar da bu pencerelere konmuştur. Ayrıca, KML (GoogleEarth özgün XML veri formatı), XML vb formatlarda veriler ve el GPS cihazları ile toplanan verilerin GoogleMaps haritalarına nasıl ekleneceği de tartışılmaktadır. Sonuç olarak düşük maliyetli dinamik-interaktif web haritalarının oluşturulması için kolay uygulanabilir bir yaklaşım ortaya konmaktadır.
Topics • Mekansal Bilişim