Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Türkiye?de Lise Çağındaki Öğrencilerin Bilişim Mesleklerine Olan İlgilerinin Ölçülmesi
Author(s) Author #1
Name : Orhan Gökçöl
Org : Bahçeşehir Üniversitesi
Country : Turkey
Email : gokcol__at__bahcesehir.edu.tr

Author #2
Name : Şeyma Bağdemir Güven
Org : Maltepe Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi
Country : Turkey
Email : b_seyma__at__hotmail.com

Other Author(s)
Keywords Bilişim Meslekleri, RAISEC, Mesleki eğilim, Kariyer
Abstract Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi bilgi teknolojileri meslekleri, lise öğrencileri arasında, ülkemizde en çok rağbet gören mesleklerdendir. Ancak, bu alanda eğitim almak için çeşitli üniversitelere gelen öğrencilerin hepsinin bu mesleklerin gerektirdiği eğitimi yürütebilecek ve iş tanımlarını karşılayabilecek özelliklerde olduğunu söylemek güçtür. Bu çalışmada, bireylerin kişilik özelliklerini belirleyen ve bu özelliklerle uyumlu mesleklerle eşleştiren RIASEC İlgi Envanteri yöntemi kullanılarak, Türkiye?de lise çağındaki öğrencilerin, "Bilişim Meslekleri"ne olan yatkınlıkları ve ilgileri araştırılmış ve bölge bazında sonuçlar elde edilerek değerlendirilmiştir. Böylece, üniversitelerimizde Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği gibi alanlarda eğitim görmek için gelen öğrencilerin olası profili çıkartılmıştır. Çalışmada, 37708 lise öğrencisi ile oluşturulmuş ve tüm Türkiye?yi kapsayan çok geniş bir örneklem kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, "Bilişim" tabanlı bölüm tercih edenler ve bu bölümlere yatkın olan kişiler ile cinsiyet ve bölge faktörleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre "Bilişim Meslekleri"nin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip olma ile bilişim mesleklerini tercih etme arasında zayıf bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, bilişim bölümlerindeki ders müfredatlarında erken dönemlerde konacak bazı mesleki yönlendirme derslerinin önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Sonuçlar ayrıca, bölgesel ve cinsiyet farklılıklarına göre de Bilişim mesleklerine eğilimin ve bilişim mesleklerinin tercih edilme oranlarının değiştiğini göstermektedir.
Topics • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
• Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
• Temel Bilişim Eğitimi