Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Bilkent Üniversitesi'nde Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri ile Moodle Entegrasyonu: Deneyimler
Author(s) Author #1
Name : Eser SAHİLLİOĞLU
Org : Bilkent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : esers__at__sahillioglu.net

Other Author(s)
Keywords moodle,entegrasyon,ogrenci isleri bilgi sistemleri,universite,uzaktan egitim
Abstract Bilkent Üniversitesi'nde uzaktan eğitim uygulamalarında, klasik eğitime destek amacıyla eğitim yönetim platformu olarak 2007 yılından beri açık kaynak kodlu olan Moodle yazılımı kullanılmaktadır. Moodle'ın üniversitemizde sürekli artan kullanımı ile bir süre sonra üniversitemizde kullanılan Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri'ne entegrasyonu zorunlu hale gelmiş ve bu çerçevede ilk entegrasyon çalışmaları 2008'de gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında ise entegrasyon konusunda yeni bir çalışma başlatılarak Moodle'ın kendi içinde bulunan kütüphaneleri kullanılacak şekilde XML-RPC üzerinden web servis mantığı kullanılarak entegrasyon altyapısı yenilenmiştir. Bu bildiride, entegrasyon çalışmalarının neden kaçınılmaz bir hale geldiği, entegrasyonun çalışma mantığı, entegrasyon sırasında karşılaşılan sorunlar, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile beraber bu entegrasyondan elde edilen kazançlar ve deneyimler paylaşılacaktır.
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
• Üniversite Bilişim Sistemleri