Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Bina Tipi Yapılar için CAD Tabanlı Metraj Programı
Author(s) Author #1
Name : Osman Murat Kaya
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : tasarim__at__osmanmuratkaya.com

Author #2
Name : Osman Aytekin
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : oaytekin__at__ogu.edu.tr

Author #3
Name : Hakan Kuşan
Org : Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : hkusan__at__dumlupinar.edu.tr

Author #4
Name : İlker Özdemir
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : iozdemir__at__ogu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords CAD, Metraj, Hakediş, Yaklaşık Yapı Maliyeti
Abstract Mühendisliğin hemen her alanında kullanılan CAD (Computer Aided Design) tabanlı, win32 ağırlıklı uygulamaların inşaat mühendisliğindeki yeri büyüktür. CAD tabanlı inşaat mühendisliği programları daha çok statik hesaplamalar yapabilen ve uygulama projelerinin çizimini gerçekleştiren programlar şeklindedir. Fakat bu tip programların çoğu, projelerin demir, beton, kalıp ve bazı standart ölçülü imalat miktarlarının (kapı, pencere, boya, badana vb.) yaklaşık olarak hesaplanması dışında diğer imalatların miktarlarının hesaplanmasını yapamamaktadır. Bu nedenle yapı yaklaşık maliyetleri, hakedişler ve kesin hesapların yapılabilmesi için imalat miktarlarının genellikle proje üzerinden elle hesaplaması gerekmektedir. İmalat miktarlarının hesaplanması sırasında, kullanıcının imalat boyutları ve malzeme çeşitliliği arasında sürekli üç boyutlu düşünmesi gerekmektedir. Çok fazla sayıda verinin projelerden okunup MS Excel benzeri hesap tabloları olan paket programlara girilmesinde karışıklık meydana getirmekte ve hesap hataları ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla, CAD ortamında mimari ve betonarme uygulama planları çizilen bir bina projesinin imalat kalemlerine ait metraj miktarlarının hesaplanabilmesi için bir yazılım geliştirilmiştir. Mimari ve betonarme uygulama planları olan bir bina projesinin yazılıma ait CAD ortamına aktarılmasında yapılacak işlemlerin detayı ve programın kullanımının tanıtıldığı bu çalışmada, farklı bir CAD tabanlı statik-betonarme programının CAD çizimlerini kullanarak imalat iş kalemlerine ait metraj miktarlarını hesaplayabilecek bir program olarak geliştirilmesi için algoritma yapısının ve işlem aşamalarının nasıl olması gerektiği araştırılmıştır.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri