Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Yapı Yaklaşık Maliyeti ve Hakediş Hesaplamalarında Sunucu Tabanlı Uygulamalar: e-Metraj Yazılımı
Author(s) Author #1
Name : Osman Murat Kaya
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : tasarim__at__osmanmuratkaya.com

Author #2
Name : Osman Aytekin
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : oaytekin__at__ogu.edu.tr

Author #3
Name : Hakan Kuşan
Org : Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : hkusan__at__dumlupinar.edu.tr

Author #4
Name : İlker Özdemir
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : iozdemir__at__ogu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Hakediş, Yaklaşık Yapı Maliyeti, Metraj, PHP, MySQL, Veritabanı
Abstract Bir yapının yaklaşık maliyetinin ve hakedişlerinin doğru bir şekilde hesaplanması şantiye ile merkez büro arasındaki iyi bir iletişimin olup olmamasına bağlıdır. Bilişim teknolojilerinin şantiye ve merkez büro arasındaki iletişimde kullanılması günümüzde artık kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmada, şantiyedeki uygulamaların anında merkez büroya internet üzerinden ulaştırılması için MySQL veritabanı ve PHP programlama dili kullanılarak bir yazılım oluşturulmuştur. Bu yazılım yardımıyla uzaktan erişim sağlayan istemcilerin (şantiyedekilerin) iş programına uygun ve güncel verilerle yapıların yaklaşık maliyetini ve hakediş hesaplamalarını yapılabilme olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla geliştirilen program mezuniyet durumundaki öğrencilerin yapım yönetimi alanında yapacakları yaklaşık maliyet ve hakediş uygulamalarında kullanılması sağlanmış ileriki aşamada da profesyonel anlamda yapım yönetimi alanında kullanılabilecek bir yazılım olarak daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri