Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Veritabanı Kullanarak Sonlu Elemanlar Yöntemi için Mesh Oluşturma
Author(s) Author #1
Name : Ertürk Yılmaz
Org : Beykent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : erturkyilmaz__at__gmail.com

Author #2
Name : Kaya Kayseroglu
Org : Beykent Üniversitesi
Country : Turkey
Email :

Author #3
Name : Turhan Karagüler
Org : Beykent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : turhankaraguler__at__yahoo.com

Other Author(s)
Keywords Mesh Üretimi, Sonlu Elemanlar, CAE/CAD
Abstract Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) modellemeleri genellikle Sonlu Elemanlar Yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilir. Sonlu Elemanlar yönteminin en önemli bileşeni, ilgili problemin geometrisini ve fiziksel özelliklerini temsil amaçlı kullanılan mesh yapılarıdır. Mesh üretimi programlama açısından bakıldığında oldukça karmaşıktır, bu nedenle mesh için çoğunlukla sıfırdan program yazmak yerine, hazır geliştirilmiş paket programlar kullanılır. Ancak bazı durumlarda probleme özel modelleme gerekli olabileceğinden mesh üretiminin de özgün olması modellemede esneklik sağlayabilir. Bu çalışmada öncelikli olarak, bitirme projesi kapsamında geliştirilen, 2D sonlu elemanlı mesh üretimini sağlayan bir program tanıtılacaktır. Programın özgünlüğü mesh bilgilerinin gerektiğinde bir veritabanına aktarılabilmesi ve veritabanından istendiğinde tekrar geri programa yüklenebilmesidir. Bu yolla devamında düşünülen web üzerinden interaktif sonlu elamanlarla modelleme için kullanılacak temel yapı oluşturulabilecektir
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
• Mekansal Bilişim