Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title VERİAMBARI YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE TEST
Author(s) Author #1
Name : Okan Beşli
Org : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Country : Turkey
Email : okanbesli__at__yahoo.com

Other Author(s)
Keywords veriambarı,yazılım geliştirme,yazılım test
Abstract ÖZET Küreselleşen iş dünyasında rekabet giderek artmaktadır.Bu nedenle veriambarı yazılımları artık şirketler için büyük önem arzetmektedir.Bu sayede şirketler mevcut durumlarıyla ilgili raporlarını alabilmekte ve karar verme mekanizmaları atılacak bir sonraki adım için kritik bilgiye erişebilmektedir.Bu çalışmanın amacı bir telekomünikasyon firması için yapılan veriambarı projesindeki yazılım geliştirme sürecindeki test aşamalarını irdelemektir.
Topics • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
• Yazılım Geliştirme Ortamları
• Veri Madenciliği