Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Üniversite Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri'nin Tasarımında, Yazılımında ve Hayata Geçirilmesinde Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Author(s) Author #1
Name : Hüseyin Özkan ERDEM
Org : Bilkent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : herdem__at__bilkent.edu.tr

Other Author(s)
Keywords üniversite,öğrenci işleri bilgi sistemleri,entegrasyon
Abstract Bu bildiride, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri'nin tasarım, yazılım ve hayata geçirilme aşamalarında sıklıkla karşılaşılan sorunlar genel hatlarıyla ele alınacak ve bulunan çözüm önerileri paylaşılacaktır.
Topics • Üniversite Bilişim Sistemleri