Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title BİLGİ SİSTEMLERİNDE MEKANSAL VERİ/BİLGİ GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ
Author(s) Author #1
Name : Necla Uluğtekin
Org : ITU ve Mekansal Bilişim İnisiyatifi
Country : Turkey
Email : ulugtek__at__itu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Görselleştirme, Kartografik Görselleştirme. Harita Tasarımı
Abstract Bilgi Sistemleri konularına bağlı olarak mekansal ve mekansal olmayan bilgi sistemleri olarak sınıflandırılır. Mekansal Bilgi Sistemleri de coğrafi olan ve coğrafi olmayan bilgi sistemleri olarak ayrıca kendi içinde sınıflandırılır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) diğer bilgi sistemlerinden içerdikleri veri ve bu verinin özellikleri bakımından ayrılırlar. CBS?de objelerin veya olayların konumları ve birbiriyle olan ilişkileri görselleştirilebilir ve bu görselleştirme sonucu ?harita? olarak adlandırılır. Gerçek dünyadaki objeler (ev, yol, dağ vb.) belirlenen jeodezik kriterlere göre özetlenerek topografik arazi (landscape) modeli oluşturulur ve CBS içinde nokta, çizgi, alan veya hacim olarak depolanır. Topografik arazi modellerinden yeryüzünün kartografik modelleri oluşturulur ve haritalar aracılığı ile sunulur. Harita kullanımının amacı; makansal ve tematik bilgi elde edip bu bilginin analizini, sentezini ve sunumunu yapmaktır. Bu durumda CBS haritalarının tasarımı kadar iletilen bilgilerin doğruluğu, güncelliği, kullanıcı grubu isteklerini yerine getirip getirmediği, kullanıcı seviyesini göz önüne alıp almadığına da dikkat edilmelidir. CBS analizleri sonucu üretilen haritalar kullanıcılar için tasarımlandığı unutulmamalıdır. CBS haritalarının paylaşımında dikkat edilmesi gereken tasarım kuralları, grafik olduğu kadar donanımla da ilişkilidir. Ayrıca harita üreticileri ve mekansal bilgi sağlayıcıları için ürün ücreti, bilgi güvenliği ve telif hakları, çoğaltma ve kullanım koşullarının nasıl olacağı gibi bir çok probleme de yanıt aranmalıdır. Bu çalışmada, haritalar aracılığı ile görselleştirilen coğrafi bilginin en iyi biçimde kullanıcıya ulaşması için tartışılması gereken konular ele alınmıştır.
Topics • Mekansal Bilişim