Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Mekansal Bilişimde Semantik Mimari
Author(s) Author #1
Name : Caner Güney
Org : ITU ve Mekansal Bilişim İnisiyatifi
Country : Turkey
Email : guneycan__at__itu.edu.tr

Author #2
Name : Rahmi Nurhan Çelik
Org : ITU ve Mekansal Bilişim İnisiyatifi
Country : Turkey
Email : celikn__at__itu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Birlikte işlerlik, semantik, geo-ontoloji, semantik web
Abstract Bu çalışma da mekansal bilişim mimarisinin semantik bileşenleri olan ve özellikle birlikte çalışabilirlik yaklaşımlarında sematik çözümlerin faydalarını arttıran 'knowledgebase', 'geospatial ontology', 'semantic geospatial web' konuları tartışılacaktır. Bu yaklaşımla ele alıncak sematik teknolojiler mekansal bilgi sektöründe ve diğer sektörlerde paylaşımlı sözlüklerin ve değer katılmış sematik meta-verinin tanımlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Önerilen mimari yaklaşım sayesinde farklı seviyelerdeki bilgi erişiminde ve paylaşımında otomatikleşmenin arttırılması ve insanoğlu müdahalesinin ve gereksiniminin münümum seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir.
Topics • Mekansal Bilişim