Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Navigasyon Amaçlı Harita Tasarımı ve Konuma Dayalı Servisler (LBS)
Author(s) Author #1
Name : Ahmet Özgür Doğru
Org : ITU ve Mekansal Bilişim İnisiyatifi
Country : Turkey
Email : dogruahm__at__itu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords kartografya, çoklu gösterim veritabanları, navigasyon, genellestirme, mekansal bilgi sistemleri
Abstract Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarında, fiziksel yeryüzünün farklı amaç ve ölçeklerdeki haritaların olusturulması asamasında veri yogunlugundan kaynaklanan problemler çıkmaktadır. Bunların en önemlileri sonuç haritaların tasarımı sırasında görülen sunulacak olan verinin içerik optimizasyonu ve amaca uygun olarak görsellestirilmesidir. Fiziksel yeryüzünün farklı amaç ve ölçeklerde modellenmesi konusu CBS uygulamalarında ölçek seviyelerinin tanımlanması yöntemiyle çözülmektedir. Bu kapsamda her bir ölçek seviyesi için farklı içerikte haritalar olusturulmaktadır. Çoklu gösterimler olarak da adlandırılan bu haritalar günümüzde tek bir olgunun ya da varlıgın tek bir sistem içerisinde farklı boyutlarda (çözünürlük,ölçek, dogruluk, zaman vb.) bir çok defa modellenmesi, gösterilmesi ve kullanılmasını amaçlayan Çoklu Gösterim Veritabanları (ÇGVT) yaklasımı ile modellenmektedir. ÇGVT yaklasımının gelistirilmesiyle birlikte harita üretimi ve güncellenmesi sürecinin otomasyonu açısından da önemli sonuçlar elde edilmistir. Araç navigasyonu uygulaması da farklı ölçek ve çözünürlükteki haritaları bilgi iletisim aracı olarak kullandıkları için ÇGVT uygulaması olarak kabul edilir. Günümüzde ticari olarak kullanılan sistemlerde farklı ölçeklerdeki navigasyon haritası tasarımı için gerekli olan genellestirme islemi, CBS uygulamalarına benzer bir sekilde, ölçek seviyelerinin ve her bir seviyenin içeriginin önceden belirlenerek sisteme tanıtılması yöntemi ile gerçeklestirilmektedir. Bu yolla elde edilen haritalar bir çok ihtiyacı karsılamakla birlikte içerik,sunum ve üretim yöntemleri açısından gelistirilmelidir. Bu çalısmada araç navigasyon sistemleri için harita tasarımı konusu, ÇGVT yaklasımı ve LBS teknolojiisi ile uygulamaları incelenecektir.
Topics • Mekansal Bilişim