Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title İnşaat ve Mekansal Bilişimin Akademik Bilişimle Olan Arakesitleri
Author(s) Author #1
Name : Caner Güney
Org : ITU ve Mekansal Bilişim İnisiyatifi
Country : Turkey
Email : guneycan__at__itu.edu.tr

Author #2
Name : Ümit Işıkdağ
Org : Beykent Üniversitesi - Mekansal Bilişim İnisiyatifi - İnşaat Bilişim
Country : Turkey
Email : uisikdag__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords mekansal bilişim, inşaat bilişimi, birlikte çalışabilirlik
Abstract Çok geniş bir yelpaze içerisinde düzenli olarak gerçekleştirilen Akademik Bilişim etkinliği kapsamında düzenlenmekte olan İnşaat Bilişim ve Mekansal Bilişim oturumlarının ne amaçlarla düzenlediği, akademik bilişime hangi katkıları verebieceği ve akademik bilişimden nasıl geri beslemeler alabileceği bu çalışma kapsamında incelenecektir. Çalışmanın amacı Akademik Bilişm etkinliği çerçevesinde Mekansal Bilişim ve İnşaat Bilişim farkındalığını yaratmak ve işbirliklerin oluşmasına katkı sağlayabilmektir. Çalışma kapsamında inşaat bilişiminde ve mekansal bilişimde kullanılan bilgi ve teknojiler ile ilgili standartlar, yaklaşımlar ve uygulamalar hakıında bilgi verilecektir.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
• Mekansal Bilişim
• Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup