Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama
Author(s) Author #1
Name : Arzu Kütükçü
Org : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Country : Turkey
Email : akutukcu__at__etu.edu.tr

Author #2
Name : Osman Abul
Org : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Country : Turkey
Email : osmanabul__at__etu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Mekansal Veri, Mekansal Analiz, Oracle Spatial, ASP.NET, Web Servisleri
Abstract Mekansal verilerin kullanımı gün geçtikçe artmakta, kullanıldığı alanlar da çeşitlilik kazanmaktadır. Bu verilere hızlı ulaşabilmenin yolları incelenmeye devam etmekte, veritabanları üzerinde kullanılan mekansal fonksiyonlar ve indekslerin kullanımı da önem kazanmaktadır.Bu çalışmada mekansal indeks kullanımı, fonksiyon ve operatörlerin analizlerdeki önemi, veriye daha hızlı erişim için sorguların tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında ASP.NET teknolojisi kullanılarak geliştirilen uygulama ile Akım Gözlem İstasyonu, Akarsu, Nehir, Göl ve Baraj gibi mekansal veriler için, yaygın olarak kullanılan mekansal sorgular tasarlanmış, uygulama kullanılarak Geoserver ve Google Maps web servisleri ile sunulan haritalar da altlık olarak kullanılmıştır.
Topics • Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
• Veri Tabanı ve Yönetimi
• Web Servisleri