Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Öğrenci ve Öğretim Elemanının Uzaktan Eğitime Bakış Açısı
Author(s) Author #1
Name : Yiğit
Org : Süleyman Demirel Üniversitesi - Uzaktan Eğitim MYO
Country : Turkey
Email : tuncay__at__mmf.sdu.edu.tr

Author #2
Name : Okan Bingöl
Org : Süleyman Demirel Üniversitesi - Uzaktan Eğitim MYO
Country : Turkey
Email : okan__at__tef.sdu.edu.tr

Author #3
Name : Hamit Armağan
Org : Süleyman Demirel Üniversitesi - Uzaktan Eğitim MYO
Country : Turkey
Email : hamit__at__sdu.edu.tr

Author #4
Name : Emine Aruğaslan
Org : Süleyman Demirel Üniversitesi - Uzaktan Eğitim MYO
Country : Turkey
Email : emine__at__sdu.edu.tr

Author #5
Name : Recep Çolak
Org : Süleyman Demirel Üniversitesi - Uzaktan Eğitim MYO
Country : Turkey
Email : recepcolak__at__sdu.edu.tr

Other Author(s) Gamze Yakut - Süleyman Demirel Üniversitesi - Uzaktan Eğitim MYO TR Turkey - gmzyakut__at__sdu.edu.tr Hanife Çivril - Süleyman Demirel Üniversitesi - Uzaktan Eğitim MYO TR Turkey - hanife__at__sdu.edu.tr
Keywords Anahtar Sözcükler: Uzaktan eğitim, e-öğrenme, öğrenci profili, danışman profili.
Abstract Özet: Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu?nda öğrenim gören öğrenciler ile ders veren öğretim elemanlarının, uzaktan eğitime bakış açılarını belirlemek üzere anketler düzenlenmiştir. Öğrencinin bakış açısını oluşturan anketin sonucunda, öğrencilerin uzaktan eğitimi bilinçli olarak tercih ettikleri ve tercihlerinden öncede uzaktan eğitim ile ilgili ön bilgilerinin olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim öğrencisi olmaktan memnun oldukları, uzaktan eğitimin araştırma ve kavrama becerilerini olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir. Öğrencilerimizin büyük bir kısmının iş ve sosyal yaşantılarında olumsuz etkilenmediği de anket sorularına verdiği cevaplardan çıkarılan sonuçlardan biridir. Öğrencilerin uzaktan eğitimi tercih etme sebeplerinin başında bir işte çalıştıklarının etken olduğu sonucuna varılmıştır. Uzaktan eğitimde ders veren ders danışmanlarımızın uzaktan eğitime bakış açılarını yansıtan diğer ankette ise öğretim elemanları uzaktan eğitimi tek başına yeterli bir yöntem olarak görmektedirler. Aynı zamanda kendi meslek hayatlarına olan katkısının da olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim