Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Uydu Teknolojileri ve Mekansal Bilişim
Author(s) Author #1
Name : Elif Sertel
Org : İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi
Country : Turkey
Email : sertele__at__itu.edu.tr

Author #2
Name : Cankut Örmeci
Org : İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi
Country : Turkey
Email : cankut__at__itu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords uzaktan algılama, uydu haberleşmesi, mekansal veri
Abstract Uzaktan algılama ve uydu teknolojilerinin yakın tarihçesi incelendiğinde, 4 Ekim 1957 yılında dünyanın ilk uydu sistemi olan Sputnik Rusya tarafından fırlatıldıktan sonra, uydu teknolojisindeki gelişmeler hızlanmış olup, 1960? lı yıllardan bu yana uydu sistemlerinden elde edilen görüntüler, yeryüzü kaynaklarının haritalanması ve izlenmesinde önemli bir veri kaynağı olarak kullanıldığı görülmektedir. İlerleyen uydu teknolojileri ile birlikte, uydu sistemlerinin çözünürlükleri geliştirilmiş ve yeni yüksek çözünürlüklü uydular yörüngelerinde yerini almıştır. Bugün 50 cm mekansal çözünürlükte uydu görüntüsü temin edebilmek mümkündür. Uydu görüntü verileri meteoroloji, ziraat, bilgisayar bilimleri, hidroloji, savunma ve geomatik gibi pek çok disiplin tarafından kullanıldığı gibi Coğrafi Bilgi Sistemleri için en önemli mekansal veri kaynaklarından biridir. Uydu görüntülerinin temini sürecinde uyduların yeryüzüne ait görüntüleri kaydetmesinden sonraki en önemli aşama bu verilerin özel telekomünikasyon sistemleri ile uydu yer istasyonlarına gönderilmesi ve yer istasyonlarında ilk aşamada işaret olarak kaydedilen verilerin işlenerek görüntü formatına dönüştürülmesidir. Dünyada sayısı 40? a yakın olan uydu yer istasyonlarından en büyük kapsama alanlarından birine sahip olan ve Türkiye? nin ilk yer uydu istasyonu olan İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi (İTÜ-UHUZAM), bu amaçla hizmet veren en önemli merkezlerden biridir. İTÜ-UHUZAM, uzaktan algılama uydularından görüntü verilerinin alınarak işlenmesi, bu verilerin uydu link bağlantıları ile ülke içinde ve dışında bulunan kullanıcılara ulaştırılması yeteneklerine sahiptir. Merkez, Avrupa ve Asya' nın önemli bir bölümünü kaplayan 3000 km yarıçaplı alanda yeryüzü görüntülerini alabilmektedir. Uydu teknolojileri konusunda öncü olan İTÜ-UHUZAM, uydu görüntülerinin değişik formatlarda hazırlanıp mekansal veriye ihtiyaç duyan çok disiplinli çalışmalara güncel ve çok zamanlı veriler sunmaktadır. Bu çalışmada, uydu verilerin algılanıp görüntü formatına dönüştürülmesi süreci ve uydu görüntülerinin farklı disiplinler tarafından kullanabileceği uygulama örnekleri hakkında bilgi verilecek, uydu teknolojilerinin mekansal bilişimdeki yeri açıklanacaktır.
Topics • Mekansal Bilişim
• Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup