Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE DİJİTAL RADYOGRAFİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİİ GELİŞMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s) Author #1
Name : Önder Göçer
Org : İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country : Turkey
Email : babil__at__ttmail.com

Author #2
Name : Sevinç Gülseçen
Org : İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country : Turkey
Email : gulsecen__at__istanbul.edu.tr

Author #3
Name : Tamer L. Erdem
Org : İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Country : Turkey
Email : tlerdem__at__istanbul.edu.tr

Other Author(s)
Keywords dental dijital radyografi, sağlık bilişimi
Abstract Sağlık bilişim teknolojilerinin ilk uygulama yerleri, öncü konumları ile üniversiteler olmuşlardır. Günümüzde sağlık alanında bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarından birisi de dijital radyografidir. Dijital radyografi, bilimsel araştırmalar için önemli bir bilgi kaynağı olduğu gibi ekonomik ve çevreci bir boyutu da vardır. Bilişim teknolojileri ile doğru entegre edildiği taktirde yukarıdaki faydaları sağlayacağı gibi, yanlış yapılandırılması durumunda ise mevcut sistemin çalışmasını aksatacağı için riskler de içermektedir. Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinin bazı bölümlerinde dental dijital radyografiye geçilmiş olsa da konvansiyonel sistemin de büyük ölçüde devam ettiği gözlenmektedir. Dijital Radyografiye geçişte karşılaşılan sorunlar, bilişim teknolojileri açısından değerlendirilerek yeni teknolojiler ışığında çözüm önerileri tartışılacaktır.
Topics • İnternet ve Medikal Bilişim