Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title BİR ALUMİNYUM KÜTLE İÇERİSİNDE İLERLEYEN GAMMA IŞINLARININ YUTULMA SİMULASYONU
Author(s) Author #1
Name : Oğuz Akpolat
Org : Muğla Ünüversitesi
Country : Turkey
Email : oakpolat__at__mu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords gamma, ışın, nükleer, simulasyon, monte carlo
Abstract Monte Carlo yöntemi, olasılık teorisi üzerine kurulu bir sistemdir. Monte Carlo yönteminde istatistiksel ve matematiksel tekniklerle bir deneyi veya çözülmesi gereken bir fiziksel olayı rastlantısal sayıları defalarca kullanarak simüle etmek esastır. Günümüzde bu yöntem, fizik ve matematik problemlerinin çözümünde özellikle nükleer transport hesaplamalarında iyi sonuçlar vermektedir. Bu yöntemden yararlanılarak hazırlanan bu çalışmada da , bir Aluminyum kütle boyunca ilerleyen ? ?ışınlarının absorbsiyonu incelenmiş ve kütle içerisinde bu ışınların yutulması simule edilmiş olup simulasyona ilişkin hazırlanan algoritmanın çözümü MATLAB yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Topics • Eğitim Teknolojileri
• Yüksek Başarım Bilişimi
• Temel Bilişim Eğitimi