Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Mobil Öğrenmede Podcasting
Author(s) Author #1
Name : Doç. Dr. Sevinç Gülseçen
Org : İstanbul Üniversitesi
Country : Turkey
Email : sevincg__at__yahoo.com

Author #2
Name : Yard. Doç. Dr. Fatih Gürsul
Org : İstanbul Üniversitesi
Country : Turkey
Email : fatihg__at__istanbul.edu.tr

Author #3
Name : Betül Bayrakdar
Org : İstanbul Üniversitesi
Country : Turkey
Email : betultar__at__gmail.com

Author #4
Name : Sevgi Çilengir
Org : İstanbul Üniversitesi
Country : Turkey
Email : scilengir__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords Podcasting, M-learning, Eğitim.
Abstract Podcasting, dijital medya dosyalarının mp3 çalar, iPod ve bilgisayar gibi cihazlarda kullanılmak üzere hazırlanarak, RSS (Really Simple Syndication) beslemeleri yoluyla internet üzerinden dağıtılmasıdır. Mobil öğrenmenin güncel araçlardan biri olan Podcasting uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bu araştırmada da; mobil öğrenmede Podcast kullanımıyla ilgili akademik çalışmalar incelenip, Podcast aracının mobil öğrenme alanındaki uygulamaları ele alınmış ve bu uygulamaların, zayıf ve güçlü yanları vurgulanmıştır.
Topics • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
• E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim