Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Üniversitelerde Bilgi Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Author(s) Author #1
Name : İsmail Altınöz
Org : Gaziantep Üniversitesi
Country : Turkey
Email : altinoz__at__gantep.edu.tr

Other Author(s)
Keywords bilgi, güvenlik, yönetim sistemleri
Abstract ÜNİVERSİTELERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Dr. İsmail ALTINÖZ Bir kurumda, bilgi güvenliğini etkin bir şekilde sağlamak amacıyla çeşitli kurallar ve metotlar uygulanabilir. Bu kural ve metotlar, kurumun tehdit ve açıklarını analiz ederek, risklerinin farkına varmasından, teknik güvenlik çözümlerini sisteme entegre etmesine, sözleşmelerde bilgi güvenliğini de ele alan düzenlemeler yapmasından, kullanıcıların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmaya kadar çok çeşitli alanlarda uygulanabilir. Bu metotlardan en önemlisi, kurumun bilgi güvenliği hedefini ve bu hedefe ulaşmak için uygulanacak kural ve metotların çerçevesini çizen bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması ve uygulanmasıdır. Üniversiteler de bilgiyi üreten kurumlar olduğundan dolayı bilginin korunması da en önemli konuların başında gelmektedir. Bu vesileyle bilgiyi üreten kurum olarak üniversitelerde bilgi güvenliği ve bilgi güvenliğinin nasıl korunduğuna bu bildiride değinilecektir. Uluslar arası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üniversitelerde uygulanması ve bu alanda karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacaktır. Böylece, bilgiyi üreten kurum olarak üniversitelerin bilgi güvenliğini sağlamada ve bilgi güvenliği politikalarının oluşturulmasında izlenmesi gereken hususlar örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. Böylece, bilim dünyasına katkıda bulunulmuş olacaktır.
Topics • Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri