Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Akıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Birlikte Çalışabilirliği
Author(s) Author #1
Name : Tuğba Külahcıoğlu
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : tugbakulahcioglu__at__gmail.com

Author #2
Name : Asil Yardımcı
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : asyard__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords Anlamsal Web Servisleri, Akıllı Yazılım Etmenleri, Jadex
Abstract Web üzerindeki veriyi anlamsallaştırarak bilgisayarlarca yorumlanabilir hale getiren Anlamsal Web, Web servisleri için de bilgisayarlar tarafından yorumlanabilir yeni bir yaklaşımı beraberinde getirmiştir. Anlamsal Web Servisleri olarak adlandırılan bu yaklaşım ile servislerin otomatik olarak bulunması, birleştirilmesi ve çalıştırması hedeflenmektedir. Yaklaşımın bir başka getirisi de servislerin farklı türdeki yazılımlarla birlikte çalışabilir hale gelmesi olmuştur. Bu bildiride anlamsal web servislerinin akıllı yazılım etmenleri ile birlikte çalışabilirliği incelenmiş, BDI (Belief-Desire-Intention) olarak adlandırılan İnanç-İstek-Niyet mimarisine sahip Jadex etmen platformu üzerinde örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
Topics • Semantik Web ve Xml
• Web Servisleri