Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi
Author(s) Author #1
Name : Rıza Haluk KUL
Org : TC Beykent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : hkul__at__beykent.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Şehir ve Bölge Planlama, Karar Destek Sistemi, Coğrafi Bilişim Sistemi
Abstract Türkiye'de son yarım yüzyıl içinde köyden kente göçün etkisi ile özellikle büyükşehirlerde nüfus patlaması yaşanmıştır. Kentlerdeki nüfus artışının bir sonucu olarak kent merkezinde ve çevresinde çok katlı yapıların ortaya çıkması ile kentlerin genel çehresi ve genişlemesine yönelik tasarım yaklaşımları değişime uğramış ve çoğunlukla da bu değişim yerel yönetimler tarafından ya düzgün tasarlanamamış veya tasarım düzgün bir şekilde uygulanamamıştır. Büyükşehirlerin merkezi dışında yapılandırılan uydu kentlerin tasarımında da başlangıç planlarında sonradan yapılan tadilatlar öncelikli hedeflerin gerçekleştirilemesine engel olmuştur. Bundaki başlıca neden tasarımı yapılan bir yapının genelde sadece yakın çevresi ile olan etkileşiminin göz önüne alınmasıdır. Bu çalışmada amaç, büyükşehirlerin çevresinde yapılandırılan uydukentlerin düzgün tasarlanabilmesine yardımcı olacak bir karar destek sistemi ve bu karar destek sisteminde kullanılabilecek temel metriklerin tanımlanıp belli jenerik yapı bölgeleri için çalıştırmak ve sonuçları irdelemektir. Çalışma sırasında bölgede bulunan her yapının birbirine olan en yakın uzaklığı gözönüne alınarak Newton'un çekim yasasına benzer bir etkileşim büyüklüğü skalar olarak tanımlanmakta ve "boğuculuk" olarak adlandırılmaktadır. Öncelikle oluşturulan model İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi içinde bulunan üç toplu konut alanı içinde birbirinden bağımsız olarak çalıştırılmakta, daha sonra toplu konut alanlarının birbirine etkisini de göz önüne alan sonuçlar sunulmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre oluşturulacak bir Doğrusal Programlama problemi oluşturma yaklaşımı ise gelecekteki tasarımlarda kullanılabilecek bir karar destek sisteminin temelini teşkil etmektedir.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri