Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Yabancı Dilde Lisans Öğrenimi için Gerekli Sözcük Dağarcığı ve Hazırlık Sınıfı Çalışmalarının Tasarımı için bir Gereksinim Analizi
Author(s) Author #1
Name : Rıza Haluk KUL
Org : TC Beykent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : hkul__at__beykent.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi, Çevrim içi Analitik İşleme, Terim Dağarcığı
Abstract Türk Yüksek Öğreniminde öğrenim dili Türkçe olmayan bölümlerin öğrencilerinin fakülte/yüksek okul öğrencisi olmadan önce ya önceden belirlenmiş olan bazı sınavlardan başarılı olmaları ya da ilgili Yüksek Öğrenim Kurumunda yabancı dil öğrenimi görmeleri ve dönem sonunda yapılan sınavlardan başarılı olmaları talep edilmektedir. Öğrencilere sunulan dil hazırlık öğrenimi süresince genel konularda belli düzeyde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri sunulmaya çalışılmaktadır. Hazırlık sınıfında bulunan öğrencilerin bir sonraki akademik yıl içinde öğrenim görecekleri bölüme yönelik yabancı dil bilgi ve becerisi ise kısıtlı süreler içinde projeler ile geliştirilmektedir. Bölüme özel yabancı dil öğretiminin tasarımında bölümlerin beklenti ve ihtiyaçlarının saptanmasında çoğunlukla süreçler verimsiz olabilmektedir. Bu bağlamda hazırlık öğrenimini başarı ile tamamlayan veya hazırlık sınıfı muafiyeti koşullarını sağlayan öğrencilerin en azından okuduğunu anlama becerisi kapsamında kelime dağarcığı çerçevesinde eksik kaldığı hususların saptanması bölüme yönelik yanbancı dil hazırlık öğretiminin tasarımı açısından önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Bu çalışmanın amacı yabancı dille öğretim yapan bölümlerin birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrencilerin (lise hazırlık, üniversite hazırlık, yurtdışında yaşama, yurtdışında eğitim, dil kursu gibi yabancı dili öğrendikleri yöntemlerle yabancı dilde kelime dağarcığının yetersiz kaldığı noktaları saptayacak bir bilişim sistemi tasarlamak ve bir ilkörnek ortaya çıkarmaktır. Sunulan çalışmada Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde öğrenime başlayan birinci sınıf öğrencilerinin takımlara ayrılarak "Bilgisayar Bilimlerine Giriş" dersi çerçevesinde kullanılan ders kitabının ve bir yardımcı kitabın belirlenmiş kısımlarında anlamı bilinmeyen terimlerin saptanması istenmiş ve bu terimlerin hangi takımda hangi öğrenci tarafından bilinmediği konusunda bir hesaplama tablosu dosyasında sunulması talep edilmiştir. Öğrenim yarıyılı sonunda talep edilen dosyalar toplanmış olup Çevrim içi Analitik İşleme (OLAP) yaklaşımı ile yabancı dili hangi düzeyde ve hangi yöntemle öğrenmiş olan öğrencilerin hangi terimleri bilmeden lisans öğrenimine başlamış olduğu saptanacaktır. Oluşturulan terimler listesi aracılığı ile yabancı dil hazırlık öğreniminde Bölüme yönelik özel maksatlı yabancı dil derslerinin tasarımı daha verimli olabilecekir.
Topics • İnternet Yönetişimi ve STK'lar
• Eğitimin Yönetimi ve Bilişim