Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title IPv6'nın İnternet Hizmetlerine Getireceği Yenilikçi Uygulamalar
Author(s) Author #1
Name : Rifat ÇÖLKESEN
Org : Beykent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : rifat__at__colkesen.com

Other Author(s)
Keywords IPv6, TCP/IP, İnternet Hizmetleri, İnternet Uygulamaları
Abstract Bu bildiride yeni nesil yönlendirme protokolu olan IPv6'nın yaygınlaşmasıyla beraber İnternet hizmet ve uygulamalarına yansıyacak yenilikçi hizmetler ve uygulamalar ele alınmıştır. Teknik açıdan incelendiğinde IPv6'nın paket başlık yapısına ek-başlık mekanizması eklenerek büyük değişik yapılmıştır; bunlar ilk bakışta daha çok güvenlik ile ilgili gibi görünse de, aslında bu yapılan yeniliğin görünen çok az kısmıdır; IPv6'daki ek-başlıklar İnternet hizmet ve uygulamalarını da çok fazla etkileyecektir. Bunlar uygulamacılar açısıdan neler olacaktır? Bu çalışmamızda İnternet ve IPv6 üzerine yaptığımız çalışmalarda böylesi yenilikçi hizmet ve uygulamaların neler olacağı ek-başlıklara dayandırılarak tek tek ortaya koyulmuştur. Hangi yeni uygulamalar ortaya çıkacak? Hangi yeni hizmetler ortaya çıkacak? Ayrıca hangi yeni iş-kolları oluşacak? gibi konular ele alınmıştır. Bu çalışamamızda elde ettiğimiz sonuçlar ve bulgular, aslında İnternet teknolojisi, IPv6 ve bilgisayar ağları üzerine yaptığımız teknik çalışmaların bir yan ürünü olarak elde edilmiştir. Böylesi çalışma sonuçlarının uygulama geliştiricilerine öngörü oluşturacağı ve yatırımlarına yön vereceği düşüncesindeyiz.
Topics • Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
• Yeni Internet teknolojileri