Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı
Author(s) Author #1
Name : Zeynep Altan
Org : Beykent Üniversitesi Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : zeynepaltan__at__beykent.edu.tr

Other Author(s)
Keywords yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri, SWEBOK
Abstract Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı Zeynep ALTAN Yazılım Mühendisliği Bölümü Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi zeynepaltan__at__beykent.edu.tr ÖZET 1968 yılında farklı disiplinlerden bir grup bilim insanı Almanya?da düzenledikleri ünlü NATO konferansında ?Yazılım Mühendisliği? terimini ortaya atarak, bunu çözülmesi gereken bir problem olarak ileri sürmüşlerdir. Böylece bu yeni terimin bilgisayar bilimlerinin bir alt disiplini olup olmadığı tartışılmaya başlamıştır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yazılım sektöründe görülen büyük ilerlemeler, o günlerden beri devam eden tartışmaları doğrulamaktadır. Tüm bunlara rağmen, Yazılım Mühendisliği hala kendisini betimlemeye ve diğer mühendislik disiplinleri arasında bir yer bulmaya çalışmaktadır. Yazılım Mühendisliği lisans programlarının düzenlenmesi ile ilgili ilk çalışma 1987 yılında ?The Conference on Software Engineering Education and Training CSEET? isimli konferansla başlamıştır. SEI (Software Engineering Institute) tarafından gerçekleştirilen ve değişik dönemlerde tekrarlanan bu konferanslar tamamlanmıştır; fakat programlarının iyileştirilmesi çalışmalarına yıllık peridotlarda devam edilmektedir. Eğitim programlarının hazırlanması konusunda bir başka önemli çalışma ise, ?The Quide to Software Engineering Body of Knowledge ? SWEBOK? adında 1998 yılında başlatılan projedir. SWEBOK geniş katılımlı bir konsensüsle hazırlanmış olup, Yazılım Mühendisliği disiplinin sınırlarını, özelliklerini ve bu disiplini destekleyen ?Body of Knowledge? kavramına erişimin sağlanmasını hedefleyen bir projedir. Bu projede IEEE tarafından desteklenen Yazılım Mühendisliği standartları üzerinde odaklanılmıştır. Yazılım Mühendisliği lisans programlarının sürekli olarak güncellenmesinde halen devam etmekte olan çalışmaların rolü büyüktür; tüm bunlara rağmen bu programlar ile ilgili ortak bir fikir birliği bulunmadığı da bir başka gerçektir. Yazılım Mühendisliği lisans programlarının akreditasyon ölçütleri çalışmaları 1999 yılında tamamlanmış ve 2003 yılında dünya üniversitelerinden ilk bölümler akredite olmaya başlamıştır. Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 2008-2009 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Beykent Üniversitesi?nin Yazılım Mühendisliği programı bu alanda uzman ve gönüllü bilim insanlarının hazırlamış olduğu ?Guide to the Software Engineering Body of Knowledge -2004? çalışmasından Türkiye koşullarına uygun senaryo seçilerek düzenlenmiştir. Buna göre 8 yarıyıllık eğitim süresince okutulacak dersler ?Bilgisayar Bilimleri Dersleri?, ?Matematik Temel Dersleri?, ?Yazılım Mühendisliği Temel Dersleri? ve ?Teknik Olmayan Zorunlu Dersler? başlıklarında 4 grupta düzenlenmiştir. Takım çalışması yapabilme becerisinin kazanılması Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri için öncelikli zorunluluktur. Bu nedenle öğrencilerin temel eğitimlerini tamamlandıktan sonra hazırlayacakları proje çalışmalarında, bu becerini mutlaka edinmeleri gerekmektedir. Ayrıca Yazılım Mühendisliği programlarının diğer programlardan en önemli farklılığı, eğitimin endüstri ile iletişim içinde sürdürülmesidir. Bunun da öğrencilerin 3. sınıftan itibaren alacakları uygulama proje dersleri ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. SWEBOK 2010 çalışma takımı ?Software Engineering 2004? programlarını güncelleme çalışmalarına devam etmektedir. Programlardaki en önemli yeniliğin güvenlik olması çok doğaldır. Zira amatör korsanlar, ticari rakipler, kişisel suçlular, küçük suçlu grupları, içeriden saldıranlar, organize suç örgütleri, psikopatlar, sosyal protestocular ve teröristler potansiyel hücum sahiplerinden bazılarıdır.
Topics • Yazılım Mühendisliği