Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title İki Faktörlü Doğrulama Sistemleri ve Üniversitelerde Kullanımı
Author(s) Author #1
Name : Ziya Gökalp
Org : Vasco Data Security
Country : Turkey
Email : zgo__at__vasco.com

Other Author(s)
Keywords
Abstract
Topics • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
• Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
• Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri