Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title MEZUN TAKİBİ İÇİN CRM UYGULAMASI : ?Alumni CRM?
Author(s) Author #1
Name : Bora Uzun
Org : Sabancı Universitesi
Country : Turkey
Email : borauzun__at__sabanciuniv.edu

Author #2
Name : Ünsal Yavuz
Org : Sabancı Universitesi
Country : Turkey
Email : unsal__at__sabanciuniv.edu

Other Author(s)
Keywords CRM, Mezun, İletişim, Kaynak Geliştirme, Mezun İletişimi
Abstract Bu çalışma; Üniversitelerin Mezunlarıyla olan iletişimlerinin açık kaynak kodlu CRM çözümüyle kayıt altına alınması, elde edilen verilerin kaynak geliştirme, fon sağlama v.b. hedefler paralelinde karar destek süreçlerinde kullanımı ve bu kapsamda Sabancı Üniversitesinde geliştirilen ?Alumni CRM? uygulama örneğini içermektedir.
Topics • Üniversite Bilişim Sistemleri
• Yazılım Geliştirme Ortamları