Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Tarımsal Bilişim: İleri Tarım Teknolojileri
Author(s) Author #1
Name : Arif Behiç Tekin
Org : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
Country : Turkey
Email : behic.tekin__at__ege.edu.tr

Author #2
Name : Adnan Değirmencioğlu
Org : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
Country : Turkey
Email : adnan.degirmecioglu__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Hassas Tarım, Tarım Robotları,
Abstract Günümüzde özellikle sınırlı toprak kaynaklarına sahip çiftçilerin daha yüksek verim ve daha çok gelir kaygısı, ürün ve toprak koşullarında tarla içi değişkenliği dikkate alarak üretim yapmalarına neden olmaktadır. Mikroişlemciler ve diğer elektronik donanımlarda yaşanan gelişmeler üreticilerin bu hedeflerine erişebilmelerini olanaklı kılmaktadır. Bu yeni tarımsal üretim yaklaşımına günümüzde ?Hassas Tarım? ve bu yaklaşımın gerisindeki teknolojiye de ?Değişken Düzeyli uygulama Teknolojisi? adı verilmektedir. Bilişim ve Haberleşme Teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ile bağlantılı olarak tarımsal mekanizasyonun gelişim sürecinde tanımlanmış bulunan (Voss (1975) 4 aşamasına aşağıda verilen iki aşamayı da eklemek yerinde olacaktır (Sındır ve Tekin, 2002); 1. Bilişim Sistemlerinin ve Teknolojilerinin tarımsal üretimde başlangıç düzeyinde kullanılması. Bu düzeyde; a. tarım işletmelerinin kişisel bilgisayar sahibi oldukları b. bu bilgisayarlara yüklenen bazı yazılımlar ile envanter kontrolü, kayıt tutma ve geçmiş kayıtlara erişme, ve neden-sonuç analizlerinin yapılması c. traktörlere yerleştirilen elektronik donanım sayesinde ilerleme hızı, kuyruk mili devri, toplam mesafe, yakıt tüketimi ve iş başarısının tespiti ve izlenmesi d. ilaçlama makinalarında kontrol ve veri depolama olanakları yer almaktadır ancak konumsal herhangi bir veri ihtiyacı veya kullanımı söz konusu değildir. 2. İleri düzeyde Bilişim Teknolojilerinin kullanıldığı Hassas Tarım. Bu aşamada önceki düzeyde tanımlanan BT unsurlarının tümü uygulamada kullanılmakta ancak bunlara ek olarak işlemlerin konumsal verilerle ilişkilendirilmesi sayesinde; a. Toprak haritalaması b. Verim haritalaması c. Tarımsal veri yolları (agricultural bus systems) ile donatılmış traktörler, d. GPS esaslı ölçüm sistemleri, e. Değişken düzeyli uygulama teknolojileri yer almaktadır. Verim artışı, girdi kullanımının azaltılması, maliyet azaltımı ve çevreye duyarlılık bu düzeyde mekanizasyon uygulamalarının temel odak noktalarıdır. Bu çalışmada, söz konusu aşamalarda kullanılan/kullanılacak olan gelişmeler ve ileri teknolojiler özetlenmektedir.
Topics • E-tarım, Tarımsal Bilişim