Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Öğretim Elemanlarının Ders Kaynaklarının Paylaşılması Konusundaki Algıları
Author(s) Author #1
Name : Engin Kurşun
Org : Atatürk Üniversitesi (ODTÜ de doktora)
Country : Turkey
Email : ekursun__at__metu.edu.tr

Author #2
Name : Kürşat Çağıltay
Org : ODTÜ
Country : Turkey
Email : kursat__at__metu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Açık Ders Malzemeleri, Açık Eğitim Kaynakları, Yüksek Öğretim
Abstract Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki gelişmelerle, daha önce yazılım alanında başlayan Açık Kaynak Felsefesinin sunduğu imkanların eğitim dünyasında birleşmesi Açık Eğitim Kaynakları adında yeni bir hareketin oluşmasına sebep olmuştur. Gerek dünyada gerekse ülkemizde özellikle yüksek öğretim kurumlarında hızla yayılmakta olan bu hareket, bir çok imkanı ve zorluğu içerisinde barındırmaktadır. Bu hareket Türkiyedeki yüksek öğretim kurumlarında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bünyesinde başlatılan Açık Ders Malzemeleri projesiyle kendisini hissettirmeye başlamış ve kurulan Açık Ders Malzemeleri konsorsiyumunun yönlendirmesi ile yoluna devam etmektedir. Ancak bu hareketin üniversitelerimizde başarılı bir şekilde uygulanarak sunduğu imkanlardan en üst seviyede faydalanılması şüphesizki bilimsel temellere dayandırılmış stratejilerin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Belirlenecek olan bu stratejilerin hareketin başarısında kritik bir role sahip olan öğretim elemanlarının görüşlerinin alınarak oluşturulması büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Açık Ders Kaynakları hareketinin önündeki olası engelleri, istenen teşvikleri ve projenin sağlayacağı faydaları öğretim elemanlarının bakış açılarıyla belirlemeye çalışmaktır. Bu kapsamda konsorsiyuma üye 28 üniversitede görev yapan öğretim elemanlarına uygulanan çevrim içi anketin sonuçları paylaşılacaktır.
Topics • Açık Kaynak Ders Araçları